چراغ سقفی عقب

شاید خیلی وقتها به این نکته برخورده باشید که سرنشینان عقب خودرو نور کافی دراختیار ندارند و شما می بایستی برای دراختیار گذاشتن نور کافی چراغ سقفی جلو را روشن کنید که به تنهایی نور زیادی را تامین نکرده و قادر به روشن کردن تمام فضای عقب خودرو را برای سرنشینان نخواهد بود.

می توان با نصب چراغ سقفی عقب نور کافی و مستقل دراختیار سرنشینان عقب خودرو قرار داد.

این چراغ همانند چراغ سقفی جلو عمل کرده و کلید عملکرد آن دارای سه وضعیت می باشد:

  • وضعیت روشن شدن همزمان با بازشدن دربها
  • وضعیت خاموش
  • وضعیت روشنایی دایم

اقلام
 موجودی  
قاب چراغ سقفی عقب
بلی
چراغ سقف عقب با قاب سوکت دار بلی

فروشگاه آنلاین

   
اشتراک گذاری