پروگرام مجدد یونیت ایربگ

یونیت ایربگ 206 به گونه ای طراحی شده که پس از تصادفات و عمل کردن ایربگ ها فقط نیاز به Re-Program  و پس از نصب نیاز به کانفیگ با دستگاه PPS دارد؛ در صورتی که مشتری پس از باز شدن ایربگ ها و تعویض ایربگ اقدام به تعویض یونیت نماید هزینه ای حداقل 3500000 الی 4200000 تومان دربر خواهد داشت که با Re-Program  در هزینه باز شدن مجدد ایربگ صرفه جویی قابل ملاحظه ای میتوان کرد.

 خدمات
مدت زمان تعمیر
هزینه (تومان)
Re-Program یونیت ایربگ
1 روز کاری
60،000