سپر GTi پژو 206

این سپر نسبت به سپر فابریک بیشتر دارای توری و مه شکن های بزرگتر و در نتیجه پوسته کمتر میباشد از دو طرف نیز پهن تر ، کاملا فابریکی جای سپر فابریک بسته و جایگزین سپر قبلی میشود و جلوه بسیار زیبایی به خودرو میدهد

این سپر به صورت فابریک رو بعضی از 206 صندوق دار های مدل 86 تا 89 نصب شده است.

up459741428873728_xq9i649e35k9drd3vykyy_sup771351428873728_neal2qup368231428873730_oyza5mgmkdwx7iy4uns  up590731428873728_2k71665c8667up454721428873728_2k7e7e6e315a