رهگیری سفارشات

برای پیگیری سفارش، لطفا شماره سفارش و آدرس ایمیل خود را در کادرهای زیر وارد کرده و دکمه پیگیری را فشار دهید. شماره سفارش از طریق رسید و ایمیلی که به شما ارسال شده در اختیارتان قرار گرفته است.

توجه!
سفارشاتی که تراکنش آن ها بصورت موفق انجام شده باشد سیستم “در حال انجام” را نمایش میدهد و در صورت ارسال سفارشات “تکمیل شده” خواهد بود.

اشتراک گذاری